Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


LIDUINA MUZIEKSPEKTAKEL     <=terug


In 2006 is in de H.Hartkerk het door Marco Kalkman geschreven muziekspektakel LIDUINA uitgevoerd.FOTO-1: het koor, geschminkt en gekleed als de monsters op de (uitgelichte) muurschildering in de kerk, beeldt een visioen van Liduina uit over helse taferelen in het hiernamaals.


FOTO-2: De engel (hetzelfde gekleed als de aartsengel Michaël op de muurschildering) bezingt het lot van Liduina. Met op de voorgrond het muzikaal combo en het kinderkoor. Achter het kinderkoor ligt de zieke Liduina.


FOTO-3: liduina is gestorven... iedereen treurt en brengt eer.

Donderdag 9 november 2006 zond de lokale televisiezender LOOKTV Schiedam een reportage uit over de repetities van het muziekspektakel Liduina.In het blad van de H.Hartkerk, De Gorzenklok, is een recensie opgenomen over het Liduina muziekspektakel. Lees meer...
(KRANTENARTIKEL UIT JUNI 2006)

'Liduina' krijgt vorm
SCHIEDAM - De kop is eraf. En voor even de spanning bij de deelnemers ook. Met de eerste gemeenschappelijke repetitie van de zes koren die meedoen aan het stuk Liduina, hebben de honderdvijftig medewerkers een flinke stap gezet op weg naar een succesvolle serie optredens in het najaar. "We hebben nu driekwart van het stuk doorgenomen, en driekwart daarvan ging wat mij betreft boven verwachting", zo sloot Marco Kalkman de avond af. Hij is initiatiefnemer en artistiek leider van het muziektheaterstuk over het leven van de Schiedamse heilige.

      
Marco Kalkman, muzikaal leider van het Intorno Ensemble, vraagt de aandacht van de koorleden tijdens de eerste repetitie in de Heilig Hartkerk in de Gorzen.

Dat was toch wel een hele geruststelling voor de ongeveer honderd koorzangers die op deze startavond voor het eerst een idee kregen van het stuk waar zij al enkele weken tot maanden op oefenen. Dat gebeurde in het kleinere gezelschap van het eigen koor Rosette, Femmes Vocales, Heilig Hartkoor en New Life Singers, Promskoor en het koor van Annette Rogers.
Ieder koor zingt zijn stukken. Soms alleen, soms met twee, drie of zes koren tegelijk. Het artistieke team, met behalve Kalkman ook de producers Femke Schot en Sjaak Overveld, heeft daarvoor de afgelopen maanden de koren bezocht en bij de stukken die Kalkman schreef, naar ieders mogelijkheden de ideale combinatie aan zangers gezocht.
Dat was het heerlijkst, gisterenavond in de Heilig Hartkerk, waar Liduina ook zal worden opgevoerd: de verschillende stukjes vielen op zijn plaats. Als honderd enthousiaste zangers inzetten, dan klinkt er ook wat. En tot opluchting van Kalkman en alle zangers was de samenzang van veel stukken al prima voor elkaar. Was het uit pure opluchting dat ook toen de dirigente haar armen al lang weer had laten zakken, veel zangers nog gewoon doorzongen of neurieden?
Zo krijgt het spektakel over het leven van Liduina steeds meer vorm. De producers van de voorstelling maakten van de gelegenheid gebruik om behalve de zang en de manier waarop dit in het kerkgebouw tot zijn recht kwam, ook te kijken naar de regiemogelijkheden van de ruimte.
Als de creatieven het beeld in gedachten 'rond' hebben, zullen de koren bezocht worden om de regie-aanwijzingen over te brengen.
"Sommige koren hebben al aangegeven niet enthousiast te zijn als de aanwijzing zal zijn: ren drie rondjes door de kerk. Dat zullen de Maja-kids (het kinderkoor dat de bezetting van Liduina completeert) wel graag doen, maar schaam je er niet voor als dat bij u niet zo is", aldus Kalkman. Tenslotte zijn de medewerkers koorzangers, geen theatermakers.
Voor september staat dan een zogenaamde doorloop gepland, om te kijken hoe die handelingen uitpakken in het geheel van de grote groep en in de kerk. "De ervaring leert helaas dat dat veel tijd kost. Je wil niet hebben dat mensen die tegenover elkaar staan, tegen elkaar botsen."
Kalkman kon ook aankondigen dat een deel van muziekvereniging Sint Radboud het stuk muzikaal zal ondersteunen.
Stichting Intorno Ensemble dat Liduina op zijn naam zet, wacht nog op uitsluitsel over de financiering van het stuk. Verschillende vertegenwoordigers van Intorno lieten al eerder hun teleurstelling blijken over de eerste reacties van subsidiegevers, met name de gemeente Schiedam, waar het ging om het verstrekken van budget om het muziektheaterstuk tot een succes te maken.
Zo is met name de aankleding van de ruimte nog afhankelijk van de middelen.
Femke Schot is enigszins bezorgd dat bij een volle kerk de mensen achterin onvoldoende van de handeling voorin kunnen zien; de bouw van een verhoogd podium is daarom één van haar wensen.
Zij heeft er alle vertrouwen in dat de kerk op 1, 3 en 4 november zo goed als vol zal lopen. Ook al vanwege de inspanningen van productie assistente Dana Gooijer. Zij ontwikkelt een lesmethode op basis van het muziektheaterstuk. Twee Schiedamse middelbare scholen hebben volgens haar al serieuze interesse getoond om de methode te gebruiken in de lessen culturele en kunstzinnige vorming. Scholieren kunnen in het kader van hun lessen tegen gereduceerd tarief Liduina bijwonen.
"De scholen kunnen op deze manier vorm geven aan het begrip 'heiligen', wat niet zo makkelijk is", aldus Gooijer. "Het cultuurhistorische aspect van kunst en cultuur op school wordt steeds belangrijker, waar het voorheen vooral multicultureel gericht was.
Dat valt nu te visualiseren." Zij en de andere initiatiefnemers hebben er alle vertrouwen in dat het verhaal van de Schiedamse heilige de bezoekers zal boeien. Schot: "Liduina was weinig actief, zo liggend op bed haar hele leven. Maar ze werd heilig.
Vergelijk het met de krantenjongen die miljonair werd." Maar dan anders. "In die zin is het verhaal van Liduina heel modern."
Ondertussen oefenen de koren - die het stuk bij en tussen hun normale repertoire en repetities doorvlechten - gewoon door.
Ook al is de kop eraf, de spanning zal nog flink toenemen bij de zangers, eer het eind oktober is...

Ted Konings (uit: Maasstad 21-6-2006)


Folders over het muziektheaterstuk.
De folder kunt u ook downloaden:
 
Liduina-folder (291Kb).


--- volgt later --- 

    <=terug